23 3

نگاهی دوباره به تربیت اسلامی – جلد اول (کاوشی برای تدوین چارچوب نظری تربیت اسلامی)

نام نویسنده : دکتر خسرو باقری
انتشارات : مدرسه
نگاهی دوباره به تربیت اسلامی – جلد اول (کاوشی برای تدوین چارچوب نظری تربیت اسلامی)

این کتاب که یکی از اساسی ترین بخش های معارف اسلامی است، اصولا به قصد تدوین و تنظیم نظام تربیتی اسلام نگارش یافته است. به عبارت دیگر، کتاب حاضر، اساسا جهت گیری تئوریک دارد و در آن سعی شده که با مطالعه ی منابع اسلامی، چهارچوبی برای مواجهه با مسائل تربیتی فراهم آید.تربیت اسلامی بی تردید یکی از اساسی ترین بخش های معارف اسلامی است، اما به یقین،هنوز تحقیق و تدوینی اصولی درباره آن صورت نپذیرفته است.

شهادت امام سجاد علیه السلام

شهادت امام سجاد علیه السلام

السلام علیک یا مولای یا علی بن الحسین. السلام علیک یا سید الساجدین. السلام علیک یا زین العابدین…سلام ای فرزند وارث آدم. سلام ای وارث خون خدا. سلام ای صبر جمیل. سلام ای معدن علم. سلام ای منادی معرفت. سلام ای صاحب صحیفه. سلام ای رونق عشق…سلام ای جاری اشک…سلام ای سید و آقا…

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور