23 3

دعوت به نماز در آینۀ فقه خانواده

نام نویسنده : دکتر سیدنقی موسوی
انتشارات : مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامۀ نماز
دعوت به نماز در آینۀ فقه خانواده

مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامۀ نماز، کتاب دعوت به نماز در آینۀ فقه خانواده را به نگارش دکتر سیدنقی موسوی به بازار نشر فرستاد. این کتاب از گذر چهار فصل خواننده را با ابعاد فقهی دعوت به نماز در خانواده آشنا می‌کند. نویسنده در مقدمۀ کتاب می‌نویسد:

امروزه خانواده‌پژوهی در علوم اجتماعی و علوم رفتاری جایگاه مهمی را کسب کرده است و با توجه به تجربه تلخ تمدن اومانیستی غرب در فروپاشیدگی خانواده در جوامع مدرن و پست‌مدرن، کارکردهای خانواده دوباره در محور توجهات اندیشمندان و مُصلحان اجتماعی قرار گرفته است.
از سوی دیگر با آشکار شدن آسیب‌ها و کاستی‌های سکولاریزم و «حذف دین از تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی» و «دین‌زدایی از عرصه نظر و عمل» و سخن گفتن از «نئوسکولاریزم» و یا «افول سکولاریزم‌»، مطالعات فلسفی، کلامی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و … در باب دین و محتوای ادیان اهمیت یافته است.
در این میان «خانواده‌‌پژوهی اسلامی» اهمیت دوچندان دارد و روشن است که اسلام به مُدعاها و مقاصد جامع و جهانی آن باید به دقت مورد بررسی اندیشمندان اسلامی قرار گیرد. دانش فقه به مثابه «برنامه زندگی» از آنجا که با تجویزات شرعی سروکار دارد، می‌تواند زوایایی از مباحث «خانواده اسلامی» را آشکار نماید و «سبکی از زندگی اسلامی» را به نمایش بگذارد. کتاب حاضر تلاش می‌کند معنایی از «فقه خانواده» را به نمایش بگذارد که کمتر مورد توجه «فقه پژوهان» قرار داشته است.
از سوی دیگر با توجه به اهمیت نماز در تکوین شخصیت و تنظیم رفتارهای اجتماعی و روان‌شناختی، پژوهش حاضر تلاش کرده بر «دعوت خانوده به نماز» تمرکز نماید و برخی از زوایای این موضوع را مورد بررسی فقهی قرار دهد و حکم شرعی دعوتِ فرزندان، همسران و دیگر اعضاء به نماز را استنباط نماید.

کتاب پیش‌رو دارای یک فصل مقدماتی و یک فصل جمع‌بندی و سه فصلِ مهم است. حکم فقهی «دعوت فرزندان به نماز» در فصل دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد که حاوی دو مسئله (فرع فقهی) است. فصل سوم درصدد تعیین حکم «دعوت همسر به نماز» را بر عهده دارد و حاوی دو فرع فقهی است و فصل چهارم حکم «دعوت دیگر اعضاء خانواده به نماز» را بررسی می‌نماید.

 

منبع: پایگاه خبری رب

شهادت امام سجاد علیه السلام

شهادت امام سجاد علیه السلام

السلام علیک یا مولای یا علی بن الحسین. السلام علیک یا سید الساجدین. السلام علیک یا زین العابدین…سلام ای فرزند وارث آدم. سلام ای وارث خون خدا. سلام ای صبر جمیل. سلام ای معدن علم. سلام ای منادی معرفت. سلام ای صاحب صحیفه. سلام ای رونق عشق…سلام ای جاری اشک…سلام ای سید و آقا…

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور