23 3

روایت‌پژوهی

نام نویسنده : پوران خروشی
انتشارات : نوشته
روایت‌پژوهی

کتاب روایت پژوهی راهنمای عمل، ویژه ی استادان، معلمان و دانشجو معلمان در پژوهش روایی به نویسندگی پوران خروشی توسط انتشارات نوشته منتشر شده است. روایت مهم ترین وسیله ی ارتباط ما با دیگران است. ما با روایت های خود، جهان را در ذهن می سازیم و واقعیت را در چارچوب روایت می فهمیم. در عین حال، روایت، فهم ما از جهان واقعیت است و ما از خلال روایت، جهان را درک می کنیم .

ما از طریق روایت به تجربه های خود معنا می بخشیم. وقایعی که در زندگی برایمان رخ می دهد، تکه های جدا افتاده ای به نظر می آیند؛ ولی هنگامی که می خواهیم آن ها را روایت کنیم، نوعی پیوند میان این اجزای به ظاهر جدا، ایجاد می کنیم تا معنادار شوند.در این کتاب سعی شده علاوه بر ارائه ی مفاهیمی هم چون روایت، راویت نگاری، روایت پژوهی، به آموزش پژوهش راویی نیز پرداخته شود. 

مباحثی که در این کتاب می خوانید شامل: 

فصل اول: کلیات 

فصل دوم: ابزارهای گردآوری اطلاعات 

فصل سوم: کدگذاری

فصل چهارم: تحلیل ساختاری 

فصل پنجم: اعتبار بخشی 

جگر سوخته

جگر سوخته

نفس‌های زخم، اندک اندک درختان را کدر کرد و گندمزاران از اندوهی که بر شانه‌های آن بهار غمگین روییده بود، آهسته‌آهسته شوره‌زار شدند. مرد دیگر خسته بود. صدایش پر از مه بود و تمام دلگیری‌اش از کائنات در لخته‌های خون جگر بر زبان آمد، بر صورت تاریخ شتک زد. دلش را، این راز سر به مهر سالیان را در ناله‌ای جان‌گداز فاش کرد تا همۀ روزگار تا ابد بدانند او نیز ادامۀ غم‌های پدران خویش بود. آفتابِ صورتش را ابر غم پوشاند. پنجره‌های خانه را رو به توفانِ در راه بست و همچون شمعی رو به وفات، سوسوی خویش را پنهان کرد. شهر رسول خدا چنین روزی را در یاد دارد. غیر از مردم شهر، اهالی سرزمین‌های دور و نزدیک هم به مدینه آمده‌اند. خبر در همه جا پیچیده است: «حسن بن علی به شهادت رسید.»

منع مذاکره؛ اقتدار ایران اسلامی و شکستن ابهت پوشالی آمریکا در عرصه بین الملل

منع مذاکره؛ اقتدار ایران اسلامی و شکستن ابهت پوشالی آمریکا در عرصه بین الملل

اطلاعیه کانون مدارس اسلامی به مناسبت 13 آبان