23 3

روایت‌پژوهی

نام نویسنده : پوران خروشی
انتشارات : نوشته
روایت‌پژوهی

کتاب روایت پژوهی راهنمای عمل، ویژه ی استادان، معلمان و دانشجو معلمان در پژوهش روایی به نویسندگی پوران خروشی توسط انتشارات نوشته منتشر شده است. روایت مهم ترین وسیله ی ارتباط ما با دیگران است. ما با روایت های خود، جهان را در ذهن می سازیم و واقعیت را در چارچوب روایت می فهمیم. در عین حال، روایت، فهم ما از جهان واقعیت است و ما از خلال روایت، جهان را درک می کنیم .

ما از طریق روایت به تجربه های خود معنا می بخشیم. وقایعی که در زندگی برایمان رخ می دهد، تکه های جدا افتاده ای به نظر می آیند؛ ولی هنگامی که می خواهیم آن ها را روایت کنیم، نوعی پیوند میان این اجزای به ظاهر جدا، ایجاد می کنیم تا معنادار شوند.در این کتاب سعی شده علاوه بر ارائه ی مفاهیمی هم چون روایت، راویت نگاری، روایت پژوهی، به آموزش پژوهش راویی نیز پرداخته شود. 

مباحثی که در این کتاب می خوانید شامل: 

فصل اول: کلیات 

فصل دوم: ابزارهای گردآوری اطلاعات 

فصل سوم: کدگذاری

فصل چهارم: تحلیل ساختاری 

فصل پنجم: اعتبار بخشی 

جوان ترین شهید مدافع حرم

جوان ترین شهید مدافع حرم

«شهید سید مصطفی موسوی» روز پنج شنبه 18 آبان 1374 به دنیا آمد و در پنج شنبه 21 آبان ماه 1394 و تنها 3 روز پس از قدم گذاشتن به سن 20 سالگی، در سوریه، جام شهادت را نوشید. مصطفی که از نسل دهه 70 بود، بر خلاف خیلی از هم نسل‌هایش، خیلی زود راه و هدف خود را پیدا کرد و با معرفتی که با مطالعه فراوان و گوش به فرمان رهبر بودن به دست آورده بود، به خیل عظیم آسمانیانی شتافت که نزد خدا روزی می خورند. شیفته شهید بابایی بود و از وقتی با این شهید آشنا شد شوق پرواز درونش، شعله ور شد.

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور