23 3

رسانه ها و محیطهای آموزشی-یادگیری

نام نویسنده : محمدحسن امیر تیموری
انتشارات : دانشگاه فرهنگیان
رسانه ها و محیطهای آموزشی-یادگیری

در رویکردهای نوین به فرایند آموزش ــ یادگیری، فعالیتهای آموزشی معلمان از ارائه یک سویه اطلاعات به شاگردان، به فراهم سازی محیطهای مناسب برای تسهیل یادگیری آنان تغییر کرده است. رسانه های آموزشی- یادگیری، وسیله هایی برای برقراری ارتباط اند که نقشی اساسی در تبادل آراء و اطلاعات بین یادگیرندگان و معلمان، یادگیرندگان با یکدیگر و یادگیرندگان با محتوای درس ایفا می کنند. در این راستا، کتاب حاضر در دستیابی به هدف «فراهم سازی زمینه شکل گیری شناخت، توانایی و علاقه در زمینه طراحی و تولید، انتخاب و کاربرد رسانه های آموزشی ــ یادگیری»، مددکار معلمان، استادان و سایر علاقه مندان به مسائل مربوط به رسانه هاست.

فهرست :

مقدمه

فصل اول: کلیات

فصل دوم: رسانه های دیداری

فصل سوم: رسانه های شنیداری

فصل چهارم: رسانه های دیداری  شنیداری

فصل پنجم: رسانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

فصل ششم: رسانه های چندحسی

فصل هفتم: انتخاب و تولید رسانه ها

سخن پایانی، آینده رسانه های آموزشی- یادگیری

شهادت امام سجاد علیه السلام

شهادت امام سجاد علیه السلام

السلام علیک یا مولای یا علی بن الحسین. السلام علیک یا سید الساجدین. السلام علیک یا زین العابدین…سلام ای فرزند وارث آدم. سلام ای وارث خون خدا. سلام ای صبر جمیل. سلام ای معدن علم. سلام ای منادی معرفت. سلام ای صاحب صحیفه. سلام ای رونق عشق…سلام ای جاری اشک…سلام ای سید و آقا…

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور