23 3

تربیت جنسی: مبانی، اصول و روشها از منظر قرآن و حدیث

نام نویسنده : علی نقی فقیهی
انتشارات : موسسه علمی فرهنگی دار الحديث
تربیت جنسی: مبانی، اصول و روشها از منظر قرآن و حدیث

در این کتاب که در 431 صفحه نوشته شده است، با مطالعه و تحقیق در آیات و روایات، اهداف، مبانی، اصول و روش‌های تربیت جنسی استخراج و تبیین می شود. همچنین معیارهای رفتارهای بهنجار جنسی و تمایز آن از رفتارهای نابهنجار بررسی شده است. 

مطالب کتاب در سه بخش ارائه می‌شود: 

بخش اول به مبانی تربیت جنسی می‌پردازد. در ابتدای این بخش به مفهموم شناسی تربیت جنسی پرداخته شده است و پس از آن اهداف تربیت جنسی مطرح می‌شود و سپس به اصول تربیت جنسی اشاره می‌شود. 

بخش دوم کتاب با عنوان شیوه های آموزش و تربیت جنسی ارائه شده است و بخش سوم کتاب رفتارهای بهنجار جنسی؛ عوامل، راههای پیشگیری و درمان عنوان گرفته است. 

شهادت امام سجاد علیه السلام

شهادت امام سجاد علیه السلام

السلام علیک یا مولای یا علی بن الحسین. السلام علیک یا سید الساجدین. السلام علیک یا زین العابدین…سلام ای فرزند وارث آدم. سلام ای وارث خون خدا. سلام ای صبر جمیل. سلام ای معدن علم. سلام ای منادی معرفت. سلام ای صاحب صحیفه. سلام ای رونق عشق…سلام ای جاری اشک…سلام ای سید و آقا…

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور