جمعه 28 مهر 1396 در 18:20
23 3
جمعه 28 مهر 1396 در 18:20

تربیت یعنی عمل، بی‌ادّعا

تربیت یعنی عمل، بی‌ادّعا

تربیت یعنی ......
تربیت یعنی عمل، بی‌ادّعا
تربیت یعنی به هنگام صِغر
تربیت یعنی که بازی با صبی
تربیت یعنی که بازی، هفت‌سال
تربیت یعنی پذیرش، آنچه هست
تربیت یعنی معاف از دوش، بار
تربیت یعنی تبسّم بر لبان
تربیت یعنی که ذکرِ آفرین
تربیت یعنی به عهد خود وفا
تربیت یعنی گذشت از اشتباه
تربیت یعنی شکیبایی کنی
تربیت یعنی تغافل در خطا
تربیت یعنی که باشد لقمه پاک
تربیت یعنی که خود را ساختن
تربیت یعنی سپردن بر خدا
        در مثل، گویی سکوتی پُرصدا
بایدش، تا نقش بندد بر حجر
کودکی با کودکان کردن همی
در سیادت بایدش در این مجال
حد استعداد او، داده به دست
در گذشت از آنچه زو، ناید به کار
اخم‌ها را دور کردن از میان
با کلامت دائماً گردد قرین
پای بندی در عمل بر وعده‌ها
جلوه‌ای از مهربانی اِله
آن قدر تا غوره حلوایی کنی
روی کردن از بدی‌ها، بر قفا
دور بودن از طعام شبهه‌ناک
بعد از آن بر دیگری پرداختن
لطف ربّانی است، یهدی من یشا

این بیت از اشعار مرحوم آقاسی است که در مجموعه ابیات بالا استفاده گردیده است.
محمّدمسعود غفاری شریف 1394

 

رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها

رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها

مردم شهر قم وقتی خبر حرکت آن حضرت را به شهر قم شنیدند، به استقبال ایشان شتافتند و عده فراوانی از مردم، پیاده و سواره به محضر ایشان رسیدند و در روز 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری  شهر قم به قدوم مبارک حضرت فاطمه معصومهعلیها السلام زینت یافت. ایشان هفده روز در قم زندگی کردند و سرانجام پیش از روشن شدن دیدگان مبارکشان به دیدار برادر، با اندوه فراوان دیده از جهان فرو بستند. مردم قم نیز با تجلیل فراوان پیکر پاک ایشان را تشییع کردند و در محل کنونی به خاک سپردند.

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: