یکشنبه 14 آبان 1396 در 19:19
23 3
یکشنبه 14 آبان 1396 در 19:19

ارائه الگوی تربیت جنسی با تکیه بر دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان

محمد مزیدی ؛ محمد خدمتیان   

نتایج نشان می‌دهد که مباحث مربوط به اهداف و روش‌های تربیت جنسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، تطابق مناسبی با فضای فرهنگی عصر حاضر دارد.

 	 ارائه الگوی تربیت جنسی با تکیه بر دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان


چکیده
تربیت جنسی شاخه‌ای از تربیت است که به مباحثی نظیر کنترل و جهت‌دهی به میل جنسی، روابط سالم دختر و پسر، آمادگی برای ازدواج و آشنایی با حقوق و تکالیف خانوادگی می‌پردازد. هدف اصلی این مقاله، مقایسه دیدگاه‌های تنی چند از اندیشمندان مسلمان پیرامون تربیت جنسی و ارائه الگویی بر مبنای دیدگاه‌های آنان است. پارادایم پژوهش، کیفی و طرح تحقیق، غیر پیدایشی است. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، هشت نفر از اندیشمندان مسلمان مورد مطالعه قرار گرفتند.
روش گردآوری داده‌ها اسنادی است؛ بدین معنا که ضمن مراجعه به متون و نوشته‌های منسوب به این صاحب‌نظران یاد شده، داده‌های مورد نظر استخراج و با استفاده از روش تحلیل محتوای رابطه‌ای، تجزیه و تحلیل شدند. سرانجام با استفاده از روش مقایسه مستمر داده‌ها، مقوله‌های تربیت جنسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان در سه بخش اهداف، روش و محتوا، استنتاج شد و با مقایسه و تقابل آنها الگویی ارائه شد. هرچند اندیشمندان مسلمان دورۀ کودکی و نوجوانی را مدنظر داشته‌اند؛ اما تأکید اصلی ایشان آماده‌سازی جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که مباحث مربوط به اهداف و روش‌های تربیت جنسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، تطابق مناسبی با فضای فرهنگی عصر حاضر دارد؛ اما برخی از جنبه‌های محتوای تربیت جنسی مورد نظر آنها نیاز به تجدید نظر دارد.

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: