دوشنبه 13 آذر 1396 در 07:18
23 3
دوشنبه 13 آذر 1396 در 07:18

رابطه فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای تربیتی برای کاهش آن

رابطه فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای تربیتی برای کاهش آن

چکیده
هدف اصلی تحقیق بررسی رابطۀ استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی (ماهواره و اینترنت) با دوستی با جنس مخالف در میان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر فریدون‌کنار است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با بهره‌گیری از پرسشنامه خوداجرای محقق‌ساخته با تکیه بر نظریۀ جهانی‌شدن گیدنز انجام شده است. جامعۀ آماری این تحقیق همۀ 1271 دانش‌آموز دبیرستان‌های شهر فریدون‌کنار است، که از میان آنها، براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای سیصد نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش نوع و میزان استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، دوستی با جنس مخالف در میان دانش­آموزان افزایش می‌یابد. نوع استفاده از این فناوری­ها نیز بر دوستی با جنس مخالف مؤثر است. استفاده از ماهواره و اینترنت برای سرگرمی با دوستی با جنس مخالف رابطه معنادار دارد. اما استفاده آموزشی و اطلاعاتی از این فناوری‌ها رابطه معناداری با دوستی با جنس مخالف را نشان نداد. همچنین نوع و میزان استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی حدود 36 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می­کنند.

 

دانلود

 

 

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: