پنجشنبه 12 بهمن 1396 در 17:18
23 3
پنجشنبه 12 بهمن 1396 در 17:18

دستاوردهای کلی انقلاب اسلامی در یک نگاه

دستاوردهای کلی انقلاب اسلامی در یک نگاه

انقلاب اسلامی حاصل خون هزاران شهید سرافراز است. دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی و تبیین و ترویج آن در بین آینده‌سازان بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد و مطلب زیر بدین منظور جهت بهره‌برداری همکاران تقدیم شده که امید است مفید واقع ‌گردد.

1) معرفت دینی؛

2) معرفت سیاسی؛

3) معرفت اخلاقی.

دستاوردهای داخلی:

1. حاکمیت اسلام و ارزشهای دینی و معنوی:

• الف) نظام دین‌مدار؛

• ب) نظام مبتنی بر تعالیم و هدایت اسلامی؛

• ج) توحید بامعنای عمیق و دقیق و همه‌جانبۀ آن؛

• د) توجه به کرامت انسان؛

• هـ) اهتزاز پرچم اسلام در کشور؛

• و) ایجاد جو قرآنی در کشور؛

• ز) زایل کردن افسانه جدایی دین از سیاست؛

• ح) تبدیل نماز جمعه به سنتی پایدار.

2. مردم‌سالاری و حکومت متکی بر مردم:

• الف) حکومت مردمی به‌جای حکومت فردی؛

• ب) تصمیم¬گیری مردم در مسائل کشور؛

• ج) نقش¬آفرینی مردم در مسائل منطقه؛

• د) اعطای مردمسالاری حقیقی متکی به ایمان؛

• هـ) دست‌به‌دست شدنِ قدرت اجرایی در بهترین شکل و با شیرینترین وضع؛

• و) احساس مسئولیت مردم و خروج از وضع بیتوجهی به آینده؛

• ز) آشنا کردن ملت با حقوقشان؛

• ح) آوردن مردم پای صندوقهای رأی؛

3. نهادینه‌سازی استقلال و آزادی اسلامی در کشور

4. عزت ملی و رفع تحقیرشدگی تاریخی

5. اعتمادبه‌نفس ملی و از بین رفتن خودکم‌بینی:

• الف) اعطای باور ما میتوانیم.

6. افزایش آگاهی سیاسی مردم:

• الف) اعطای نگرش عمیق به ملت؛

• ب) رشد سیاسی زنان؛

7. گسترش کمی و کیفی خدمات به ملت

8. شکلگیری حرکتهای پرجوش و خودجوش دینی و علمی

9. ایجاد انقلاب علمی و رشد و توسعه علم و فناوری در کشور:

• الف) فناوری هستهای؛

• ب) علوم هوافضا؛

• ج) علوم پزشکی؛

• د) زیست¬فناوری؛

• هـ) نانو فناوری؛

• و) سلولهای بنیادی؛

• ز) شبیهسازی؛

• ح) ساخت ابررایانه‌ها؛

• ط) فناوری انرژی¬های نو؛

• ی) رادیو داروهای مهم؛

• ک) داروهای ضد سرطان؛

• ل) ایجاد زیرساختهای فنی و مهندسی و صنعتی.

10. ارتقای کمی و کیفی حوزهها و دانشگاهها

11. خودباوری علمی

12. گسترش روحیه تحقیق و شکوفایی استعدادهای انسانی

13. ظهور سرداران بزرگ و رشید دفاع مقدس:

• الف) شهید باقری؛

• ب) شهید باکری؛

• ج) مرتضی قربانی.

14. رونق گرفتن رسوم و سنت¬های دینی

15. شکلگیری هویت ایرانی - اسلامی

16. آوردن هنر و معارف میان مردم

17. حکومت انتخابی به‌جای موروثی

18. فضای انتقاد و تذکر و اصلاح به‌جای فضای امنیتی

19. عدالت محوری

20. گسترش امید و نشاط

21. یکپارچگی ملت و وحدت مسئولان

22. باز شدن راه اندیشه

 

دستاوردهای خارجی:

 

1. اثربخشی در مسائل عمده منطقه

2. عزت‌نفس در دنیا

3. تأثیر بر برخی انقلاب¬ها:

الف) مصر؛

ب) تونس؛

ج) لیبی.

4. شکسته شدن هیبت استکبار

5. ایجاد سه موج اسلام‌خواهی در دنیا:

الف) گرایش به اسلام؛

ب) شکست نظام مارکسیستی؛

ج) مأیوس شدن از لیبرالیسم غربی، لیبرال دموکراسی غرب و اقتصاد کاپیتالیستی.

6. استقلال سیاسی

7. پیدا کردن جرأت مقابله با قدرت¬های دنیا

8. در هم شکستن خطکشی سلطهگر و سلطهپذیر

9. بیداری دنیای اسلام

10. معرفی ارزشهای اسلامی و احکام الهی به دنیا

11. رونق دین و دین‌داری در دنیا

12. شکلگیری هویت اسلامی برای ملتهای مسلمان

13. برافراشتن پرچم اخلاق و معنویت در دنیا

14. سخن گفتن از عدالت و مظلومیت در منبرهای عظیم جهانی

15. زنده شدن امیدها در دل جوامع

 

• توضیح مفاهیم کانونی و نکات کلیدی به استناد عین بیانات رهبری

• الف) مفاهیم کانونی در بیانات دربارۀ دستاوردهای انقلاب اسلامی

1- در خلأ متولد نشدن انقلاب:

- «بعضی کسان خیال می‌کنند اصطلاحات و تعبیرات معرفتىِ فراهم آمده در اردوگاهِ به‌اصطلاح لیبرال دموکراسی غرب که وارد کشور می‌شود، سوغاتهای جدید و حرفهای بازی است که انقلاب آن‌ها را نشنیده است و حالا باید انقلاب و انقلابیون این حرفها را بشنوند؛ این انقلاب در خلأ متولّد نشد. انقلاب اسلامی و این کتاب قطور معرفتی وقتی تدوین شد که همه این حرفها در دنیا بود؛ هم حرف و هم تجسّم و عینیتش وجود داشت».

2- خطوط اساسی انقلاب:

- «که من به‌عنوان خطوط اساسی انقلابمان عرض میکنم، فقط یک‌دو سه جمله است که شرح و تفصیل آن بسیار طولانی و مفصل است. این خصوصیات در انقلاب ما وجود داشت.» 

3- حکومت مردم‌سالار:

- «انقلاب ما رژیم ضد اسلام را از بین برد، رژیم اسلامی بر سرکار آورد؛ رژیم دیکتاتور و مستبد را از بین برد، رژیم مردمسالار به‌جای آن نشاند؛ وابستگیای که کشور ما در طول سال-های متمادی گرفتار آن بود و در دوران پهلوی‌ها به فجیع‌ترین و فصیح‌ترین وضع خود رسیده بود، از بین برد و استقلال همهجانبه را به ملت ما داد.»

4- مردم‌سالاری دینی:

- «خوشبختانه ایمان عمیق ملت ایران به مبانی اسلامی به¬طور طبیعی مردم‌سالاری را بر پایه تفکرات دینی استوار کرد که بهترین شکل مردمسالاری هم همین است. در چارچوب ارزش-های اسلامی و دینی است که میتوان بهطور مطلق از مردم‌سالاری حمایت کرد و این بهطور طبیعی در کشور ما پیش آمد؛ چون مردم ما مؤمن‌اند و ایمانشان سطحی نیست.»

5- اهتزاز پرچم اسلام در ایران:

- «این مقاومت به برکت ایمان است؛ ایمانتان را هر چه میتوانید تقویت کنید. به برکت بصیرت است؛ بصیرت و خودآگاهی را هر چه میتوانید بیشتر کنید. به برکت وحدت و همبستگی است؛ این عامل بزرگ را هر چه میتوانید بیشتر دنبال کنید. پرچم اسلام در ایران به اهتزاز درآمده و دنیای اسلام و دل صدها میلیون انسان را به خود جذب کرده است. این پرچم را از دست ندهید؛ مستحکم نگهدارید.»

6- زایل شدن افسانه جدایی دین از سیاست:

- «یکی از بزرگترین خدمات حرکت عظیم دینی ملت ایران، این بود که افسانه غلط «جدایی دین از سیاست» را زایل کرد و از بین برد. هم مردم با انگیزۀ دین وارد میدان شدند و پرچم آزادی بلند کردند و هم به دستور دین، منادیان احکام دینی و علمای بزرگ، پیشرو قافله آن‌ها شدند و به حرکت درآمدند تا این‌که آن حرکت، منتهی به حاکمیتِ دینِ خدا در این کشور شد.»

7- دست‌به‌دست شدن قدرت اجرایی:

- «این‌یکی از افتخارات ماست که دست‌به‌دست شدنِ قدرت اجرایی در بهترین شکل و با شیرین-ترین وضع در کشور ما انجام میگیرد؛ این را انقلاب به ما بخشید؛ این را اسلام به ما داد؛ این را احساس مسئولیتی که ناشی از تفکر اسلامی و نگاه اسلامی به انسان و تعهد و مسئولیت انسان است، به ما ارزانی داشته است.»

8- هنر بزرگ انقلاب اسلامی:

- «انقلاب اسلامی توانست آزادی را به این ملت بدهد و در کمترین فاصله - که موجب حیرت دنیا شد - همین مردم را که قرنها معنای رأی دادن و معنای دخالت کردن در امـور کشور را نتوانسته بودند بهطور ملموس بچشند، پای صندوقهای رأی بیاورد و آنها را با همان شیوهای که دنیای مدرن آن را معتبر میداند و نمیتواند کمترین خدشهای در آن وارد کند، در امور کشور دخیل نماید. این‌همه انتخابات در این کشور اتفاق افتاده است، مردم بدون هیچ ضایعه‌ای شرکت و دخالت کردهاند. این هنر بزرگ نظام اسلامی بود.»

9- تعبیر «ما میتوانیم»:

- «این بزرگترین خدمت انقلاب به کشور است. به نظر من در زمینههای علمی، بزرگترین خدمت این است که این باور را به ما ایرانیها بخشید که ما میتوانیم؛ همان تعبیری که امام کردند: «ما میتوانیم» آن روزبه ما می¬گفتند شما بروید لولهنگ بسازید؛ آفتابههایِ گلی‌ای که آن‌وقت‌ها میساختند؛ یعنی آفتابۀ حلبی هم نه! ما حتی دستۀ بیل را هم از خارج وارد میکردیم.»

10- تغییر نگرش عمیقِ ملت:

- «ملتی را که میتوانسته به اوج بینهایت پرواز کند، بالهایش را بریدند، پاهایش را بستند و زخمیاش کردند؛ ملت ما را به یک ملت بدبین به خود، ناامید از آیندۀ خود، بیتحرک برای رسیدن به افقهای دوردست، مجذوب و واله در مقابل دیگران، تبدیل کرده بودند؛ اما انقلاب آمد و یک تکان سخت و یک تغییر نگرش عمیق به این ملت داد که ملت ما بیدار شد، حرکت کرد، راه افتاد، خودش را شناخت.»

11- آگاهی و رشد سیاسی:

- «حالا یک حقیقت بسیار واضحی وجود دارد که به خاطر کثرت وضوح، اغلب مخفی هم می-ماند. این حقیقت را هم بگوییم؛ مطرح کنیم. آن حقیقت، خود اصل تحقق جمهوری اسلامی است؛ این تجسد قرآن است. نظام جمهوری اسلامی، نظام دینمدار، یکی از بزرگترین اقلام عمل به قرآن است که این را انقلاب برای ما تأمین کرد.»

12- اصل تحقق جمهوری اسلامی:

- «حالا یک حقیقت بسیار واضحی وجود دارد که به خاطر کثرت وضوح، اغلب مخفی هم می-ماند. این حقیقت را هم بگوییم؛ مطرح کنیم. آن حقیقت، خود اصل تحقق جمهوری اسلامی است؛ این تجسد قرآن است. نظام جمهوری اسلامی، نظام دین¬مدار، یکی از بزرگترین اقلام عمل به قرآن است که این را انقلاب برای ما تأمین کرد.»

13- بزرگترین تحول و تغییر قدرت در طول تاریخ:

- «انقلاب اسلامی که بزرگترین تحول و تغییر قدرت در طول تاریخ ما بود و اساس سلطنت و حکومت فردی را به حکومت مردمی تبدیل کرد، با نیروی مردم انجام گرفت؛ اینجا دیگر رویارویی دو قدرت و جنگ قدرت و این حرفها نبود. مردم آمدند و وارد عرصه شدند و روحانیت هم پیشگام و پیشتازشان واقع شد.»

14- حرکت پرجوش و خودجوش دینی و علمی:

- «لیکن از حرکت پرجوش و خودجوش دینی و علمی که ناشی از انقلاب اسلامی است و از برکات انقلاب اسلامی است و فضیلت و ثواب آن برمیگردد به روح مطهر امام بزرگوارمان، ما مشاهده میکنیم میبینیم که این‌همه دستاورد را داشتهایم. خیلی از آن نظرات اصلاحی هنوز تحقق پیدا نکرده؛ اما تولید، کیفیت، نیروی انسانی زبده در این سطحی است که امروز ما داریم مشاهده میکنیم.»

15- پیشرفتهای حیرتآور:

- «پیشرفتهای علمی ما در این مدت سی‌وچند سال، پیشرفتهای حیرتآوری است. حالا فناوری هستهای تصادفاً معروف شده است و همه توجه دارند - هم در کشور، هم در دنیا - لیکن فقط این نیست؛ فناوری هستهای هست، علوم هوافضا هست، علوم پزشکی هست.»

16- هویت ایرانی – اسلامی:

- «هویت ایرانی - اسلامی مردم ما و ملت ما، به برکت انقلاب اسلامی، به برکت حضور مردم درصحنه و دخالت و شراکت مردم در مسائل اساسی نظام، یک واقعیت جاافتاده است. امروز دنیا ملت ایران را به مسلمانیِ همراه با آگاهی و بصیرت و پیشگامی و پیشرفت در میدانهای مختلف میشناسد؛ این چیز کمی نیست. به‌خصوص امروز که حرکتهای اسلامی در دنیای اسلام آغازشده است، ملت ایران میتواند نقش ایفا کند.»

17- خودباوری و اعتمادبه‌نفس ملی:

- «بعد از انقلاب، خودباوری علمی و اعتمادبه‌نفس ملی به وجود آمد؛ حضور این‌همه دانشمند، دانشمندان برجسته و بزرگ، در رشتههای مختلف، مشاهده شد. امروز ما دانشمندانی در داخل کشور داریم که در سطح جهان، شبیه آن‌ها و نظیر آن‌ها قابل‌شمارش‌اند؛ تعداد معدودی هستند. دانشمندان ما پیش رفتند؛ غالباً هم جوان.»

18- معجزههای انقلاب در دفاع مقدس:

- «بعد شما نگاه کنید در عملیات بیت المقدس، در عملیات خیبر، قبل آن در عملیات فتح المبین، این جوان یک فرمانده زبدۀ نظامی است که میتواند یک لشکر را، در بعضی جاها یک قرارگاه را حرکت بدهد و هدایت کند و کار کند. این عجیب نیست؟ این معجزه نیست؟ این‌ها معجزۀ انقلاب است. این در مورد بروز شخصیتها؛ حالا در این زمینه حرف زیاد است.»

19- حکومتِ انتخابی:

- «قبل از انقلاب، حکومت سلطنتی بود. نقطۀ مقابل آن، مردم‌سالاری است. در حکومت سلطنتی، مردم هیچ‌کاره‌اند؛ در حکومت مردمسالاری، مردم همه‌کاره‌اند. قبل از انقلاب، حکومت، وراثتی بود؛ یکی می‌مرد، یکی را به‌جای خودش معین میکرد؛ یعنی مردم هیچ نقشی نداشتند؛ میخواستند، نمیخواستند، ناچار باید قبول میکردند. در جمهوری اسلامی به برکت انقلاب، حکومت انتخابی است؛ مردم انتخاب میکنند.»

20- اساسیترین و محوریترین اصلِ یک حرکت الهی:

- «تکیه‌بر عدالت، اساسیترین و محوریترین اصلِ یک حرکت الهی است؛ ادامۀ کار همۀ انبیاء و مصلحان بزرگ تاریخ است. البته عدالت دشمنانی دارد. همۀ کسانی که نانشان در بی‌عدالتی است، با عدالت دشمناند. همۀ کسانی که با قلدری و زورگویی - چه درصحنۀ ملی، چه درصحنۀ بینالمللی تغذیه می‌شوند، با عدالت مخالف‌اند. عدالت، شعار اصلی و هدف بزرگ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بوده و هست.»

21- ارتقای جهشوار در مسـائل منطقهای و جهانی:

- «یکی دیگر از نقاط مثبت ما در این مدت، ارتقا جهشوار در اثرگذاری در مسائل عمدۀ منطقه و مسائل جهان است. امروز نظام جمهوری اسلامی، یک کشور اثرگذار است؛ «آری» و «نه» او در مسـائل منطقه، حتی در مسائل جهانی اثر میگذارد؛ این برای کشور خیلی مهم است.»

22- احساس عزت ملی:

- «من فقط یک جمله عرض بکنم. البته کار شماها خیلی ابعاد مختلفی دارد؛ بعدش این است که احساس عزت ملی را به این ملت و به این کشور داد؛ این چیزِ خیلی مهمی است. ملتها آن‌وقتی گرفتار میشوند که عزت‌نفس خودشان را از دست بدهند؛ آن‌وقتی به‌رایگان نوکری دیگران را قبول میکنند که ارزش خودشان را فراموش کنند. عزت‌نفس این است.»

23- به چالش کشیدن هیبت دروغین ابرقدرتها:

- «اگر این ثبات نبود، اگر این ایستادگی نبود، اگر این به چالش کشیدن هیبت دروغین ابرقدرت-ها نبود، ملتها وارد میدان نمیشدند؛ بیداری اسلامی به وجود نمیآمد.»

24- رونق اسلام در دنیا:

- «انقلاب اسلامی که پیروز شد، اسلام در دنیا یک رونق تازهای پیدا کرد. خیلیها در دنیا به فکر افتادند که این چه بود؟ این کدام موتور پرقدرت بود که توانست یک چنین حادثۀ عظیمی را به وجود بیاورد که غرب را تکان داد؟ پیروزی انقلاب اسلامی و عظمت امام، غرب را تکان داد، نظام سلطه را تکان داد. خیلیها به فکر افتادند بروند ببینند این چیست. به قرآن مراجعه کردند، حقایقی از اسلام دستشان آمد؛ لذا مشتاق اسلام شدند، گرایش به اسلام پیدا کردند.»

25- استقلال کامل سیاسی:

- «انقلاب آمد استقلال کامل سیاسی را به کشور داد؛ یعنی امروز در این دنیای بزرگ، در میان این قدرتهای بزرگ، یک قدرت وجود ندارد که بتواند ادعا کند. خواست او، ارادۀ او بر ارادۀ مسئولان کشور یا ملت ایران اندک تأثیری دارد. این نکتۀ بخصوص - یعنی ایستادگی، استقلال، عزت سیاسی - بیشترین جذابیت را برای ملتها دارد. اینکه میبینید ملتها نسبت به ملت بزرگ ایران احساس احترام میکنند، بخش عمدهاش مربوط به این قسمت است: استقلال سیاسی.»

26- استقلال کامل سیاسی:

- «انقلاب اسلامی خود یک نوآوری بزرگِ تاریخی بود که ملت ایران آن را در تاریخ خودش و تاریخ بشریت به ثبت رساند. انقلاب نوآوری بود؛ جمهوری اسلامی نوآوری بود.»

27- نوآوری بزرگ تاریخی:

- «از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این حرکت استعماری شدت گرفت؛ ما این را شاهد بودیم، از اول انقلاب نشانههایش را می‌دیدیم و هشدار میدادیم؛ و این روزهای اخیر، با سالهای اخیر به خاطر اینکه جمهوری اسلامی توانست یک هدف بزرگی را به دست آورد و به این قلۀ بزرگی برسد و آن قله عبارت بود از «بیداری دنیای اسلام»، انگیزه و داعی اختلاف‌افکنان و جبهۀ استکبار برای ایجاد اختلاف، شدیدتر و قوی¬تر شد.»

28- پدیدۀ نوین و بینظیر برای جوامع:

- «امام این اصول را قبل از پیروزی انقلاب، برای ملت و آگاهان تشریح کرد؛ بعد از پیروزی انقلاب، بر اساس آن، جمهوری اسلامی را پایهگذاری نمود و تا وقتی‌که زنده بود، پای این اصول ایستاد و برای آن مجاهدت کرد؛ لذاست که جمهوری اسلامی به‌عنوان یک پدیدۀ نوین و بینظیر توانست امیدها را در دل جوامع مسلمانان زنده کند.»

29- هویت اسلامی:

- «انقلاب اسلامی ایران، پس از پیروزی خود، ازیک‌طرف به مبارزان دنیا امید داد و دلهای غیرتمندانی را که میخواستند با ظلم و جور و نامردمی در هر نقطۀ عالم مبارزه کنند زنده کرد و از طرف دیگر هویت اسلامی را به ملتهای مسلمان برگرداند.»

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: