یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 در 00:00
23 3
یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 در 00:00

بیانیه کانون مدارس اسلامی به مناسبت حادثه تلخ عمل غیر اخلاقی دریکی ازمدارس تهران

مدارس نیازمند حمایت دربرابرنفوذ 2030هستند

بیانیه کانون مدارس اسلامی  به مناسبت حادثه تلخ عمل غیر اخلاقی دریکی ازمدارس تهران

حادثه تلخ عمل غیر اخلاقی دریکی ازمدارس منطقه 2تهران، دلهای اقشارعمومی جامعه بالاخص دلسوزان تعلیم وتربیت را به درد آورد وروحها ،قلب ها وافکاررا جریحه دارساخت .این اتفاق درمقدس ترین نهاد حوزه تعلیم وتربیت یعنی "مدرسه "روی داد وهمه را متأثر نمود .کالبد شکافی ابعاد فاجعه آمیز این مهم برکلیه دست اندرکاران ،سیاستگذاران ،برنامه ریزان ومجریان نظام فرهنگی ،آموزشی وتربیتی به ویژه  آموزش وپرورش کشور یک ضرورت است . که با ریشه یابی عمیق وبا برنامه ریزی راهبردی ازتکرارآن جلوگیری به عمل آید. درواکاوی این موضوع چند نکته قابل تأمل وتوجه است : 

1- درمدرسه ،معلم ومربی محور تعلیم وتربیت است لذا چنین شخصیتی با مسئولیت پیامبرگونه می بایست دریک فرایند صحیح انتخاب،گزینش وتربیت شود.  شهیدان رجایی وباهنر هوشیارانه به این نکته مهم توجه داشتند ولذا مراکز ارزشمند"تربیت معلم تحول یافته "را بنیان گذاشتندواهمیت معلم ودانشگاه فرهنگیان توسط رهبر معظم انقلاب موردتأکید قرارگرفته است .متاسفانه سال های طولانی به دلیل عدم توجه به این موضوع راهبردی،شاهد تعطیل شدن این نهاد ارزشمند بودیم  وبرای تأمین معلم ازفارغ التحصیلان دانشگاهها ونیروهای آزاد اقدام شدواین روندغیرقانونی همچنان ادامه دارد . 

2- سند 2030 که ازطریق استکبارجهانی به دولت ها تحمیل می شود هدفی جز ترویج فساد فکری،اخلاقی وسیاسی  وتحقق اهداف سلطه جویانه آنان ندارد.اکثردولت هاوجوامع حتی غربی ازدستآوردهای فاجعه آمیز آن مطلع هستند وازپذیرش چنین سندی خودداری میکنند ولی متاسفانه شاهدبودیم که این سند ازطرف دولتمردان ما موردپذیرش قرارگرفت ودستورالعمل اجرایی آن به مدارس ارسال شد وعلیرغم هشدار شدید رهبر معظم انقلاب وتحلیل ابعاد فسادبرانگیز سندتوسط نخبه گان ، برای مقابله با نفوذ آن شدت عمل به خرج داده نشد درنتیجه امروز باید شاهد چنین اتفاق دلخراشی باشیم واعتماد خانواده ها  به نهاد مقدس "مدرسه " تضعیف شود .

3- اصرار اولیاء برای ثبت نام فرزندانشان درمدارسی که توجه خاص به مسائل تربیتی واخلاقی دارند بخصوص "مدارس اسلامی " ، نشان دهنده آن است که درارتباط با  سایر مدارس دغدغه هایی درجامعه وجود دارد.لذا ضروریست درساختار نظام تشکیلاتی ، برنامه ای ومحتوایی مدارس به گونه ای برنامه ریزی وسیاستگذاری صورت گیرد که این دغدغه ها برطرف گرددوفضای اخلاقی وتربیتی درعموم مدارس تقویت شود.

4- تربیت "نسل آینده ساز"  ازنظر اخلاقی ،ایمانی ،اعتقادی ، فکری ،عقلانی و اجتماعی  فقط تحت "تعلیم وتربیت اسلامی " امکان پذیر است وتقلید ازفرهنگ و نظام تعلیم وتربیت واندیشه غرب موجب  ویرانی شخصیت وهویت آینده سازان خواهد شدومصداق عینی آن این فاجعه جانسوزاست که امروزمشاهده می کنیم. راهگشای تحقق تعلیم وتربیت اسلامی وتربیت نسل ترازجمهوری اسلامی  ، "سند تحول بنیادین آموزش وپرورش " و"سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب "است که می بایست هرچه سریعتر نقشه عملیاتی آن ترسیم ویک عزم ملی برای اجرایی شدن آن فراهم گردد امریکه متاسفانه مورد غفلت قرارگرفته وبه گونه ای که رهبر معظم انقلاب دردیدار فرهنگیان ازعدم اجرایی شدن آن گله مندشدند. 

5- حاکمیت نظام ارزیابی وارزشیابی کیفی برمدارس یک ضرورت است متاسفانه شاهدیم که دربازدیدها وارزیابیها مدارس اهتمام لازم نسبت به مسائل کیفی ،تربیتی وارزشی صورت نمی پذیرد واولویت  سرفصل های بازدیدهامواردی همچون : مسائل مالی ،ساختارفیزیکی ،مسائل آموزشی قراردارد وموضوع تربیت اسلامی حلقه مفقوده ای است که بی توجهی به آن ، چنین حوادث دل آزاری را بدنبال خواهدداشت. 

کانون مدارس اسلامی معتقداست راهبرد جلوگیری ازاین قبیل حوادث دلخراش ، اهتمام همه جانبه به گزینش صحیح واحیاء  نظام تربیت معلم ، اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وسیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) ، تقویت ،حمایت وتوسعه مدارس الگو همچون مدارس اسلامی ،نظارت کیفی برمدارس ، برگزاری دورهای مستمر ارتقاء معنویت وارزش های اخلاقی ، ایمانی ، معرفتی ومهارتی معلمان ومربیان ، جلوگیری از ورود فرهنگ غربگرا وفسا د برانگیز همچون سند 2030 ، اجرای طرح آسیب شناسی تربیتی واجتماعی دانش آموزان ، توجه به موضوع تربیت اسلامی ، مشارکت کلیه نهادها ورسانه ها درفرایند تعلیم وتربیت اسلامی ، احیاء نقش معاونین ومربیان پرورشی درسطح مدارس است . 

 

کانون مدارس اسلامی کشور

خردادماه 1397

 

هشتمین مظلوم

هشتمین مظلوم

ماه صفر به پایان می‌رسد. شهادت امام هشتم در آخرین روز این ماه، پایان دو ماه سوگورای است. از آغاز محرم، سرشک غم باریده‌ایم، تا عاشورا، اربعین، بیست‌وهشتم صفر و سرانجام روز شهادت حضرت رضا(ع). اینک جهان تشیع در سوگ غریب خراسان است، والامردی که در راه آرمان و برای کسب خشنودی حضرت حق، شکیبا و استوار، رضای الهی را به جان پذیرفت و رهروان طریق توحید را تا رسیدن بر قله‌های شرف و وادی رستگاری رهنمون شد. هشتمین مظلوم، عصارۀ ایمان و هدف، آمیزه‌ای از دانش و تقوا، عبادت و بینش، مبارزه و پایداری و اراده و همت بود. او، هر چند در اوج عزت و جلال، اما اسیر ظلم مأمون بود؛ آن‌گونه که گاهی از خدایش، مرگ می‌طلبید. آه از آن انگور مسموم، که رضای آل محمد علیهم السلام را به رضوان برد! وای از آن زهر جفا که امام جواد را یتیم کرد!

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: