دوشنبه 21 خرداد 1397 در 10:45
23 3
دوشنبه 21 خرداد 1397 در 10:45

توقّع دارم از دستگاه آموزش‌وپرورش، زمان‌بندی کنید؛ یک‌زمانی را مشخص کنید و بگویید تا چه مدتی این سند، تحققِ کامل پیدا خواهد کرد

توقّع دارم از دستگاه آموزش‌وپرورش، زمان‌بندی کنید؛ یک‌زمانی را مشخص کنید و بگویید تا چه مدتی این سند، تحققِ کامل پیدا خواهد کرد

 • توقّع دارم از دستگاه آموزش‌وپرورش، زمان‌بندی کنید؛ یک‌زمانی را مشخص کنید و بگویید تا چه مدتی این سند، تحققِ کامل پیدا خواهد کرد
 • آنچه من مطالبه می‌کنم و توقّع دارم از دستگاه آموزش‌وپرورش، این است که زمان‌بندی کنید؛ یک‌زمانی را مشخص کنید و بگویید تا چه مدتی این سند، تحققِ کامل پیدا خواهد کرد.
 • عزیزان من! دیدار امروز، برای من یکی از شیرین‌ترین دیدارها است؛ اولاً به خاطر اینکه دیدار با جامعۀ عظیم‌الشأن معلم است؛ هم معلمان اینجا حضور دارند و هم دانشجو معلمان - یعنی معلمان فردا و آیندۀ این کشور- و هم اینجا جایگاهی از جایگاه‌های تربیت قشر عظیم‌الشأن معلم است.
 • ما هرسال دیدار با معلمان را داریم؛ برای من آن دیدار همواره مغتنم است؛ آن دیدار، نمادین است و برای احترام به معلم و تکریم به معلم است؛ [امّا] امسال آن دیدار با معلمان را -که در حسینیه [امام خمینی(ره)] انجام می‌گرفت - تبدیل کردیم به این دیدار که به‌صورت مضاعف نمادین باشد: هم تکریم معلم، هم تکریم دانشگاه معلم پرور.
 • امام (رضوان‌ا... علیه) فرمودند: «معلمی شغل انبیا است»؛ این فقط یک شعار دل‌خوش کن نیست؛ این‌یک حقیقت قرآنی است.
 • یعنی شما دارید راهی را حرکت می‌کنید که برترین انسان‌های تاریخ بشریت، آن راه را رفته‌اند و برای آن مقصود و برای آن پیمایش، مبعوث شده‌اند؛ یعنی پیغمبران.
 • آموزش‌وپرورش و تعلیم و تربیت عمومی، زیرساخت اصلیِ سعادت یک ملت و پیشرفت یک کشور و در جمهوری اسلامی، حرکت به سمت آرمان‌ها است.
 • وظیفۀ مهم همۀ ما - چه این حقیر، چه مسئولان دولتی، چه مدیریت‌های متوالی در بخش‌های مختلف- این است که منزلت معلم را در جامعه معرفی کنیم.
 • منزلت معلم، جایگاه معلم، آن‌جوری که این حقیر به آن اعتقاددارم و آن را حس می‌کنم و لمس می‌کنم، در جامعه جا نیفتاده است.
 • مسئلۀ معیشت البته مهم است - شکی نیست - امّا مسئلۀ منزلت معلم، اگر از مسئلۀ معیشت مهم‌تر نباشد، قطعاً کمتر نیست.
 • این [منزلت] فقط با گفتن هم حاصل نمی‌شود؛ حالا [اگر] بنده بگویم «معلمی یک چنین مقام والایی است یا مقام انبیا است»، این ذهنیت عمومی را در کشور شکل نمی‌دهد؛ با صِرف گفتن انجام نمی‌گیرد، [بلکه] کار لازم دارد.
 • معلم یک مرجع است، معلم یک شخصیت والا است، معلمی یک کار مقدّس است.
 • یکی از کارهای اساسی‌ای که باید هم در خودِ محیطِ آموزش‌وپرورش، هم در محیط‌های مربوط دیگر -در محیط‌های فرهنگی، در صداوسیما و جاهای دیگر- حتماً دنبال بشود، این مسئله است؛ یعنی معلوم بشود که معلمی چه جایگاهی دارد و تکریم معلم تحقق پیدا کند؛ در کتاب درسی باید بیاید، در داستان باید بیاید، در رمان‌نویسی باید بیاید.
 • جهت‌گیری تعلیم و تربیت کشور باید به ‌سمت برخورداری از عدالت باشد؛ یعنی آموزش‌وپرورش ما، تعلیم و تربیتِ ما، عدالت‌پرور تربیت کند، عدالت‌خواه تربیت کند، عدالت ساز تربیت کند.
 • ارزش‌ها به‌مرورزمان و به ‌‌‌‌تحول ‌نسل‌ها تغییر پیدا می‌کنند، [امّا] بعضی از ارزش‌ها از اول تا آخر ثابت‌اند؛ ازجمله، ارزش عدالت است.
 • آموزش‌وپرورش و تعلیم و تربیت عمومی کشور هدف‌هایی دارد، دنبال هدف‌هایی می‌گردد، این هدف‌ها چیست؟ این هدف‌ها عیناً همان هدف‌های نظام اسلامی است؛ این [اهداف] باید در آموزش‌وپرورش وجود داشته باشد.
 • ما دانشجو، دانش‌آموز، محصل، تربیت می‌کنیم با یک هدفی، به سمت یک آرمانی؛ این هدف عبارت است از همان هدفی که نظام اسلامی برای آن به‌ وجود آمد.
 • دانش‌آموز باید در طول این دوازده سال، جایگاه خود را در این کاروان عظیمی که به سمت پیشرفت در جامعۀ اسلامی حرکت می‌کند، پیدا کند؛ باید بداند که در این مجموعۀ عظیم، در این حرکت عظیم او چه‌کاره است؟ جایگاهش کجا است؟ شأنش چیست؟ برای خودش نقش تعریف بکند.
 • دانش‌آموز، در مدرسه به‌وسیلۀ شماها تربیت می‌شود؛ باید دارای حسِ مسئولیت تربیت بشود؛ دارای روحیۀ آزاداندیشی تربیت بشود؛ راست‌گو تربیت بشود؛ بلندهمت تربیت بشود؛ شجاع، فداکار، پاک‌دامن، پرهیزکار؛ نسل تربیت شوندۀ در اختیار شما، باید با این خصوصیات تربیت بشوند؛ افق دید این‌ها است.
 • یک عده‌ای می‌خواهند لالایی بخوانند که ما خوابمان ببرد و نفهمیم دشمن مشغول چه‌کاری است. در عرصۀ تربیت انسان‌های والا، انسان‌های باهمت، انسان‌های رشید و شجاع، انسان‌های باهدف -در عرصۀ این تربیت مهم، این کار عظیم- یک جنگی برپا است؛ یک عده‌ای می‌خواهند درست عکس این تحقق پیدا بکند و جوان مؤمن، جوان مسلمان، جوان ایرانی با این خصوصیات پرورش پیدا نکند.
 • دانش‌آموز ما بایستی بااحساس هویت ملی رشد کند و تربیت پیدا کند و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی یک جوان احساس هویت کرد، از انحراف، از خیانت، از سستی و تنبلی پرهیز خواهد کرد.
 • ما خوشبختانه در محیط زندگی خودمان امروز الگو داریم، الگوهای برجسته‌ای داریم. ما دیگر امروز دچار فَقدِ الگو نیستیم که برویم سراغ فلان آدم تاریخی بیگانه؛ امروز در زندگی خودمان، جلوی چشم خودمان [الگو داریم]. شهدای هسته‌ای ما یکی از الگوهای بزرگ‌اند؛ شهید چمران یک الگو است؛ شهید چمران یک دانشمند به معنای واقعی کلمه بود؛ دانشمند بود، درس‌خوانده و تحصیل‌کرده بود امّا یک مبارز واقعی، یک مجاهد واقعی هم بود، به معنای واقعی کلمه؛ شهید آوینی یک الگو است؛ شهید حججی یک الگو است.
 • در تعلیم و تربیت کشور، علمِ سودمند، دانشِ سودمند باید تعقیب بشود.
 • اینکه شما می‌گویید «آموزش‌وپرورش اصلاح باید گردد»، یکی از مواد مهم اصلاحی، همین است که دانشی که در اینجا تعلیم داده می‌شود، دانش سودمند باشد؛ این جوان بتواند از این دانش، برای بهبود زندگی خود و جامعه‌اش و پیرامونیانِ خود استفاده کند؛ علم نافع این است. علم نافع، آن [علمی] است که ما را به اهدافمان نزدیک کند، حرکت ما را آسان کند، ما را پیش ببرد؛ علم نافع این است.
 • آن چیزهایی که در ما روحیۀ حرکت ایجاد می‌کند، ما را شکوفا می‌کند، ظرفیت‌های ما را به فعلیت می‌رساند، علم نافع است.
 • یکی از علوم نافع، آگاهی از تجربه‌های ملّی و افتخارات کشور و عبرت‌ها و درس‌های تاریخ است.
 • علم نافع آن چیزی است که ظرفیت‌های ما را شکوفا بکند.
 • دستگاه آموزش‌وپرورش یکی از معدود دستگاه‌های درجۀ یک در پیشرفت کشور و نیازهای کشور است؛ ما نمی‌توانیم به آموزش‌وپرورش مثل یک ادارۀ معمولی در ردیف ادارات دیگر نگاه کنیم.
 • این دوازده سالی که کودکان ما، نوجوانان ما در دورۀ دبستان و دبیرستان طی می‌کنند؛ در اختیار آموزش‌وپرورش است؛ در اختیار هیچ دستگاه دیگری یک چنین فرصت گران‌بهایی وجود ندارد؛ این فرصت، بهترین فرصت برای انتقال ارزش‌ها و انتقال درست و جامع آرمان‌های انقلابی و ملی ما است؛ این فرصت، برای نهادینه کردن هویت ملی در کودکان ما و مردان و زنان آیندۀ ما، یک فرصت بی‌نظیری است؛ این در اختیار آموزش‌وپرورش است.
 • دستگاه آموزش‌وپرورش احتیاج به نوسازی دارد.
 • آن‌طور که به من گزارش‌شده است، تاکنون کمتر از ده درصد از امکان تحقق این سند و از محتوای این سند، تحقق پیداکرده است.
 • سند ازلحاظ تخصصی، ازلحاظ حرفه‌ای سطح خیلی بالایی دارد؛ بسیار محکم و متقن و مطلوب است؛ خب باید تحقق پیدا کند.
 • آنچه من مطالبه می‌کنم و توقع دارم از دستگاه آموزش‌وپرورش، این است که زمان‌بندی کنید؛ یک‌زمانی را مشخص کنید و بگویید تا چه مدتی این سند، تحققِ کامل پیدا خواهد کرد.
 • یکی از کارهایی که باید انجام بگیرد، [این است که] بدنۀ آموزش‌وپرورش با این سند تحول آشنا بشوند. آن‌طوری که به بنده گزارش‌شده، اغلب بدنۀ آموزش‌وپرورش از این سند [فقط] نامی شنیده‌اند، نمی‌دانند این سند [چیست].
 • تحقق سند بدون کمک بدنۀ آموزش‌وپرورش ممکن نیست. آن‌کسانی، آن جمعی که بایستی سند را عملاً پیاده کنند و محقق بکنند، بدنۀآموزش‌وپرورش هستند؛ آن‌ها را آشنا کنید.
 • مسئلۀ سمپادها یا هر شیوۀ دیگری را کاملاً حرفه‌ای، باملاحظۀ جوانب مختلف بسنجند؛ کاری کنند که تبعیضی به ‌وجود نیاید، مشکلاتی به ‌وجود نیاید، دلال بازی‌ها درست نشود و مسئلۀ تیزهوشان به معنای واقعی کلمه دنبال بشود.
 • بنده شنیده‌ام در بخش‌های مختلفی، اجزای سند ۲۰۳۰ دارد تحقق پیدا می‌کند؛ این معنایش این است که اختیار مهم‌ترین مسئلۀ کشور در دست دیگران باشد.
 • معنا نداشت که یک کشوری مثل ایران، با این فرهنگ، با این سابقه، با این نظام مقتدر و عزیز اسلامی، برنامه‌های آموزش‌وپرورشی خود را و سند آموزش خود و پرورش خود را از دیگرانی که نشسته‌اند و با اغراض گوناگون - حالا یا اغراض سیاسی یا اغراض گوناگون فاسد دیگر- یک‌چیزی تهیه کردند، از آن‌ها بگیرد.
 • امروز مهم‌ترین نیاز آموزش‌وپرورش کشور، معلم است.
 • ؛ مهم‌ترین نیاز، معلم است. این دانشگاه و دانشگاه شهید رجائی و هر نقطه‌ای که تربیت‌معلم بر آن صدق می‌کند، بایستی هم کماً، هم کیفاً توسعه پیدا کند.
 • سهمیۀ جذب هیئت‌علمی باید افزایش پیدا کند که این به عهدۀ سازمان امور استخدامی است. اساتید اینجا هم بایستی ازلحاظ خصوصیات فکری و علمی، جزو شاخص‌ترین‌ها باشند؛ تدیّن؛ سطح بالای دانش؛ روحیۀ انقلابی؛ انطباق با معیارهای سند تحول؛ نمی‌شود که ما سند تحول را تنظیم کنیم و دنبال تحققش باشیم، [امّا] آنجایی که اساسی‌ترین و محوری‌ترین مرکز آموزش‌وپرورش است، از خصوصیات و معیارها و شاخص‌ها و اندازه‌های سند تحول دور باشد.
 • دیشب شنیدید، رئیس‌جمهور آمریکا حرف‌هایی زد، حرف‌های سخیف و سبُکی زد؛ شاید بیش از ده دروغ در حرف‌های او بود؛ هم حرف زد [دربارۀ] مسئلۀ خروجشان از برجام، هم ملت ایران را و نظام جمهوری اسلامی را تهدید کرد: «چنین می‌کنیم، چنین می‌کنیم، چنین می‌کنیم» که بنده از طرف ملت ایران عرض می‌کنم: آقای ترامپ! شما غلط می‌کنید.
 • آمریکا با ما دشمن است؛ این دشمنی هم با شخص این حقیر یا با شخص سردمداران نظام نیست، با مجموعۀ نظام اسلامی است که امروز ملت ایران، این نظام را پذیرفته و درراه او دارد حرکت می‌کند.
 • علت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی آمد دستِ سلطۀ آمریکایی را از کشور کوتاه کرد.
 • جمهوری اسلامی عزت خود را به رخ این‌ها کشیده و این‌ها نمی‌توانند تحمل کنند. آن‌ها می‌خواهند حکامی وجود داشته باشند که پولشان را بگیرند، از امکاناتشان استفاده کنند، دستور آن‌ها را اطاعت بکنند، هر وقت هم که آن‌ها میل داشتند این‌ها عوض بشوند.
 • امّا راجع به برجام؛ خب، بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید! هم در جلسات خصوصی این را گفتم، هم در جلسات عمومیِ مردمی گفتم؛ در جلسات خصوصی بیشتر هم این را گفتم؛ گفتم به این‌ها اعتماد نکنید؛ اگر می‌خواهید قرارداد ببندید، تضمین‌های لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید؛ به حرفِ این‌ها اعتماد نکنید.
 • حالا گفته می‌شود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدهیم؛ من به این سه کشور هم اعتماد ندارم. من می‌گویم به این‌ها هم اعتماد نکنید؛ [اگر] می‌خواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیاورید - تضمین واقعی، تضمین عملی- والّا فردا این‌ها هم همان کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد.
 • مسئله بسیار حساس است. امروز مسئولان کشور در معرض یک آزمون بزرگ‌اند؛ آیا حفظِ عزت و اقتدارِ این ملت عزیز را خواهند کرد یا نه؟
 • باید عزت این ملت تأمین بشود، منافع ملت باید تأمین بشود.

 

منبع: شماره 84 نشریه اندیشه تربیت

رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها

رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها

مردم شهر قم وقتی خبر حرکت آن حضرت را به شهر قم شنیدند، به استقبال ایشان شتافتند و عده فراوانی از مردم، پیاده و سواره به محضر ایشان رسیدند و در روز 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری  شهر قم به قدوم مبارک حضرت فاطمه معصومهعلیها السلام زینت یافت. ایشان هفده روز در قم زندگی کردند و سرانجام پیش از روشن شدن دیدگان مبارکشان به دیدار برادر، با اندوه فراوان دیده از جهان فرو بستند. مردم قم نیز با تجلیل فراوان پیکر پاک ایشان را تشییع کردند و در محل کنونی به خاک سپردند.

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: