چهارشنبه 27 تير 1397 در 19:25
23 3
چهارشنبه 27 تير 1397 در 19:25

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر اهمال‏‌کاری تحصیلی دانش‌‏آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین

دکتر علی شیخ‌الاسلامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی

اهمال‌کاری تحصیلی یکی از عوامل اصلی ناموفق‌بودن دانش‌آموزان در پیشرفت تحصیلی است. راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی می‌تواند این اهمال‌کاری را کاهش دهد.

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر اهمال‏‌کاری تحصیلی دانش‌‏آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش‌‏آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه‌‏آزمایشی با طرح پیش‌‏آزمون-پس‏‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‏ آماری پژوهش را تمامی دانش‌‏آموزان پسر دوره‏ متوسطه‏ دوّم شهر اردبیل در سال‌‏تحصیلی 96-1395 تشکیل می‌‏دادند. برای انتخاب نمونه ابتدا با استفاده از روش نمونه‏‌گیری تصادفی خوشه‌‏ای از میان مدارس پسرانه‏ دوره‏ متوسطه‏ دوّم شهر اردبیل، دو مدرسه انتخاب شد، سپس با مراجعه به کارنامۀ تحصیلی دانش‌‏آموزان کلاس‏های این مدارس، از هر مدرسه یک کلاس با دانش‏‌آموزان پیشرفت تحصیلی پایین انتخاب گردید و در نهایت از هر کلاس 15 دانش‏‌آموز با پیشرفت تحصیلی پایین انتخاب شده و به‏‌طور تصادفی در ﮔﺮوه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. به دانش‌‏آموزان گروه آزمایش، 8 جلسه راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی آموزش داده شد. برای جمع‌‏آوری داده­‌ها از مقیاس اهمال‏کاری تحصیلی سولومن و راتبلوم استفاده شد. داده­ها با استفاده از آزمون آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­‌ها نشان داد که فرضیه‏ پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش‌‏آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین مورد تایید قرار گرفته است و دانش‌‏آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش‌‏آموزان گروه کنترل در پس‌‏آزمون به طور معناداری اهمال‏کاری تحصیلی کمتری داشتند (01/0>P). بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی در کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش‏‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین اثربخش است.

دانلود

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: