شنبه 30 تير 1397 در 20:19
23 3
شنبه 30 تير 1397 در 20:19

منطق و محتوای برنامه درسی آموزش ارزش خویشتن‌بانی

سمیه رام، محمود مهرمحمدی، علیرضا صادقزاده، ابراهیم طلایی

دانش آموزان ضمن یادگیری خویشتن‌بانی و بهره‌گیری از آن، با ابعاد وجودی خویش آشنا می‌شوند، تمایلات خود و تعارض میان آنها را کشف می کنند و مدیریت این تعارض را به نفع اهداف بلندمدت یاد می گیرند.

منطق و محتوای برنامه درسی آموزش ارزش خویشتن‌بانی

چکیده

نظر به اهمیت چرخش از کنترل بیرونی به خویشتن‌بانی، به منزلۀ یک ارزش محوری در ساحت تربیت دینی- اعتقادی- اخلاقی، پژوهش حاضر بر تعیین منطق و محتوای برنامه درسی آموزش ارزش خویشتن‌بانی متمرکز است. بر این اساس و به منظور ایضاح مفهوم خویشتن‎‌بانی نخست تلاش شد تا با روش تحلیل مفهومی از یک سو و مطالعه سنتزپژوهانه مبانی نظری از سوی دیگر دیدگاه دو حوزه دین و روانشناسی در این زمینه روشن شود. پس ازآن تلفیق سازوار این دو منظر در سطح سخت‌هسته و به مدد روش ترکیبی انجام شد. سپس، استنتاج منطق و محتوای برنامه درسی بر اساس ایضاح مفهومی صورت گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد منطق و چرایی آموزش خویشتن‌بانی صرفاً درون‌دینی نبوده و در اقتضائات وجودی انسان و لزوم برخورد آگاهانه وی با آنها نهفته است. محتوای برنامه نیز با توجه به استلزامات خویشتن‌بانی، در دو محور اصلی خودشناسی و مراقبت از خویشتن پیشنهاد شده است. برای سازماندهی محتوا بر رویکرد تلفیقی تأکید شده است. این الگو در قالب دو مدل الف) تلفیق بر محور موضوعات و مضامین برآمده از مفهوم خویشتن‌بانی (به عنوان یک موضوع درسی مجزا و به صورت یک درس مستقل) و ب) تلفیق موضوعات و مضامین برآمده از مفهوم خویشتن‌بانی برای برقراری ارتباط با دروس دیگر ارائه شده است.

دانلود

 

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: