دوشنبه 08 مرداد 1397 در 10:30
23 3
دوشنبه 08 مرداد 1397 در 10:30

زود قضاوت نکنیم

زود قضاوت نکنیم

پسر بچه ای وارد یک بستنی فروشی شد پشت میزی نشست.
پیشخدمت یک لیوان آب برایش آورد.پسر بچه پرسید یک بستنی میوه ای چند است؟
پیشخدمت پاسخ داد 50 سنت. پسر بچه دستش را در جیبش کرد وشروع به شمردن کرد.
بعد پرسید یک بستنی ساده چند است؟
در همین حال تعدادی از مشتریان در انتظار میز خالی بودند.
پیشخدمت با عصبانیت پاسخ داد 35 سنت.

پسر دوباره سکه هایش را شمرد وگفت لطف کنید یک بستنی ساده. پیشخدمت بستنی را آورد و به دنبال کار خود رفت.
وقتی پیشخدمت بازگشت از آنچه دید حیرت کرد. آنجا در کنار ظرف خالی بستنی دو سکه 5 سنتی و 5 سکه یک سنتی گذاشته شده بود برای انعام پیشخدمت.

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: