دوشنبه 08 مرداد 1397 در 11:36
23 3
دوشنبه 08 مرداد 1397 در 11:36

نقش فشار اجتماعی و هوش هیجانی در پیش‌بینی رفتارهای اعتیادآور به تلفن همراه در دانش آموزان مقطع متوسطه

یاسر حبیبی، سجاد قبادزاده، عیسی محمدی، امیر مهدی زاده

افرادی که نسبت به هیجانات خود آگاهی کمتری دارند نمی‌توانند به تنظیم هیجانات خود بپردازند و به صورت اعتیادگونه از تلفن همراه استفاده می‌کنند. این سوء مدیریت در تنظیم هیجانی باعث می‌شود که آنها نتوانند حالات خود را در هنگام استفاده از تلفن همراه تشخیص دهند و به همین منظور به افراط در استفاده از تلفن همراه روی آورده و به تبع آن مشکلاتی مانند بی‌هدفی در زندگی باعث افزایش استفاده از تلفن همراه برای رسیدن به کمبودهای عاطفی می‌شود.

نقش فشار اجتماعی و هوش هیجانی در پیش‌بینی رفتارهای اعتیادآور به تلفن همراه در دانش آموزان مقطع متوسطه

چکیده

امروزه اعتیاد به تلفن همراه از بزرگترین معضلات جوامع بشری است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش فشار­ اجتماعی و هوش هیجانی در پیش‌­بینی رفتار­های اعتیادآور به تلفن همراه در دانش­‌آموزان بود. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه دانش‌­آموزان مقاطع دوم و سوم متوسطه شهرستان بابلسر که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌­دادند. 225 نفر از دانش‌­آموزان مقاطع دوم و سوم دبیرستان شهرستان بابلسر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌­ای انتخاب و به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌­های هوش هیجانی شات، اعتیاد به تلفن همراه کوهای و مقیاس اجتناب وآشفتگی اجتماعی واتسون و فرند استفاده شد. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و نرم افزار spss -16 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌­ها نشان داد که اعتیاد به تلفن همراه با هوش هیجانی (50/0- =r ؛ (01/0>P) و فشار اجتماعی (44/0 =r ؛ (01/0>P) رابطه معنی­­‌داری دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه با استفاده از روش ورود همزمان نشان داد که در مجموع متغیر­های پژوهش 70 درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی اعتیاد به تلفن همراه را تبیین می‌­کنند (70/0 =2r ؛ (001/0>P) بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر افراد بتوانند رفتار­های هیجانی خود را تنظیم کرده و توانایی کنترل فشار­های اجتماعی را داشته باشند، اعتیاد به تلفن همراه می­تواند به نحو قابل ملاحظه‌­ای کاهش یابد.

 

دانلود

هشتمین مظلوم

هشتمین مظلوم

ماه صفر به پایان می‌رسد. شهادت امام هشتم در آخرین روز این ماه، پایان دو ماه سوگورای است. از آغاز محرم، سرشک غم باریده‌ایم، تا عاشورا، اربعین، بیست‌وهشتم صفر و سرانجام روز شهادت حضرت رضا(ع). اینک جهان تشیع در سوگ غریب خراسان است، والامردی که در راه آرمان و برای کسب خشنودی حضرت حق، شکیبا و استوار، رضای الهی را به جان پذیرفت و رهروان طریق توحید را تا رسیدن بر قله‌های شرف و وادی رستگاری رهنمون شد. هشتمین مظلوم، عصارۀ ایمان و هدف، آمیزه‌ای از دانش و تقوا، عبادت و بینش، مبارزه و پایداری و اراده و همت بود. او، هر چند در اوج عزت و جلال، اما اسیر ظلم مأمون بود؛ آن‌گونه که گاهی از خدایش، مرگ می‌طلبید. آه از آن انگور مسموم، که رضای آل محمد علیهم السلام را به رضوان برد! وای از آن زهر جفا که امام جواد را یتیم کرد!

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: