یکشنبه 11 شهريور 1397 در 12:38
23 3
یکشنبه 11 شهريور 1397 در 12:38

فکرپروری کودکان 2

دکتر علیرضا رحیمی

فکرپروری کودکان 2

جلسه دوم کارگاه آموزشی "فکرپروری کودکان:بحثی مقدماتی" ارائه شده توسط دکتر علیرضا رحیمی متخصص تعلیم و تربیت (خانه فرهنگ امام علی(ع)-تهران- خرداد -1397)


download

جوان ترین شهید مدافع حرم

جوان ترین شهید مدافع حرم

«شهید سید مصطفی موسوی» روز پنج شنبه 18 آبان 1374 به دنیا آمد و در پنج شنبه 21 آبان ماه 1394 و تنها 3 روز پس از قدم گذاشتن به سن 20 سالگی، در سوریه، جام شهادت را نوشید. مصطفی که از نسل دهه 70 بود، بر خلاف خیلی از هم نسل‌هایش، خیلی زود راه و هدف خود را پیدا کرد و با معرفتی که با مطالعه فراوان و گوش به فرمان رهبر بودن به دست آورده بود، به خیل عظیم آسمانیانی شتافت که نزد خدا روزی می خورند. شیفته شهید بابایی بود و از وقتی با این شهید آشنا شد شوق پرواز درونش، شعله ور شد.

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور