شنبه 06 بهمن 1397 در 23:55
23 3
شنبه 06 بهمن 1397 در 23:55

مدرسه؛ پایه گذار عزت و اقتدار ملی

انقلاب اسلامی برمحوریت «ولایت » شکل گرفته است وملت شریف ایران با تأسی واعتقاد به آن ،پا به عرصه مبارزه گذاشتندوتاکنون جانبازی می کنند

مدرسه؛ پایه گذار عزت و اقتدار ملی

درآستانه ورود به گرامیداشت 40سالگی انقلب شکوهمند اسلامی هستیم . ملت بصیر،هوشیارایران اسلامی در40سال قبل تحت رهبری زعیم عالیقدر،بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (قدس ا.. النفسه الزکیه ) با مجاهدت وجانفشانی خود دست به اقدامی بزرگ زدودرداخل کشور نظام فاسدطاغوت واستبداد را ریشه کن ودرعرصه بین المللی، معادله جهانی را دگرگون ساخت. 

با این اقدام هیمنۀ استکبار درهم شکست وپایه های استعمارواستثمارکه جرأت وجسارتی ازسوی ملت ها برای مبارزه با آن وجود نداشت توسط ملتی غیور،شجاع،مومن ،انقلابی تحت رهبری دانشمند،عارف،فیلسوف ،سیاستمدار،مبارز وشهادت طلب متزلزل گردید. 

درطول این چهل سال، دشمنان ملت با رهبری مستکبربزرگ «آمریکای جنایتکار» که بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را «شیطان بزرگ» نامید با تمام توان ازمتدها،ابزارها ،ترفندها وسرمایه ها درقالب: جنگ،ترور،کودتا ،تحریمهای ظالمانه ، تهاجم فرهنگی و.. استفاده نمودندکه نورچراغ پرفروغ انقلاب اسلامی که کانون تحول درنظام فکری وسیاسی جهانی شده است راکم ویا خاموش نمایند. بحمدا.. نه تنها نوراین چراغ خاموش نشد بلکه برقدرت او افزدوه وبیداری ملت های مسلمان وهمچنین آزدایخواه را قوّت بخشید. 

نظام استکبار به دلیل خوی شیطانی خود غافل است که این انقلاب ریشه الهی دارد وپشتوانۀ آن دست غیبی وملتی بصیر،ایثارگر وعاشق به شهادت وخاک وطن است . 

امروزشاهدیم با رهبری بی نظیر رهبرفرزانه انقلاب واستقامت ملت، ریشه های انقلاب عمیق تروبه نهالی پرثمر تبدیل شده است . 

درآستانه گرامیداشت 40سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی چند نکته قابل تأمل وتبیین وترویج است: 

1- انقلاب اسلامی نعمت ارزشمندی است که ازسوی خداوند متعال به این ملت وملت های مسلمان وآزدایخواه جهان اهداء شده است پس باید قدردان این نعمت عظما بود وراهبردقدردانی ،حفاظت وصیانت ازارزش های آن درتمامی عرصه ها می باشد. 

2- پایه گذاری انقلاب واستحکام ستون های آن تاکنون به وسیله جانبازیها ،ایثارها وشهادت ها انجام گرفته است وپیام آن عزیزان پیام نفی ترس واندوه وصیانت ازارزش ها وعزّت واقتدارملّی است . ما باید قدران شهیدان وخانواده معظم آنان باشیم . البته به فرموده رهبرفرزانه انقلاب ملت ما همیشه قدردان شهدا بوده است. 

3- این انقلاب پیام آور حق است ونتیجه تلاش ها ورنج ها ومجاهدتها درطی قریب به 1500سال بعدازرحلت رسول اکرم (ص) حاصل شده است وبرحقانیتش همین بس که ریشه اش الهی وهویتش اسلامی است واستکبار ستیزی، معنویت ،عدالت ، فضائل اخلاقی ، رشدوبالندگی ،توسعه وسازندگی ، استقلال وعزت را برای ملت وایران اسلامی به ارمغان آورده است. واین مهم را دربین ملت های حق طلب به ویژه مسلمان ساری وجاری نموده است .  ومبارزه با استبداد،استکبار، استثمار ونظام سلطه که پیام آورزشتیها،بدیها،ظلم ها،فسادها ،تباهیها وبی عدالتیها دررأس اهداف ورسالتش می باشد.

4- دستاوردهای انقلاب درتمامی عرصه های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علم وفن آوری، آموزشی، تربیتی ارزشمندومقایسه آن با قبل ازانقلاب،ستودنی است وامروزنخبه گان وسیاستمداران داخلی به ویژه خارجی را شگفت زده کرده است که با همه ظلم های نظام استکباروچالش هایی که تاکنون فراروی این ملت قرارداده است به رشدوجهش های بزرگ دست یافته اند. 

5- انقلاب اسلامی برمحوریت «ولایت » شکل گرفته است وملت شریف ایران با تأسی واعتقاد به آن ،پا به عرصه مبارزه گذاشتندوتاکنون جانبازی می کنندوبا تبعیت از سیره نظری وعملی «ولی » دردفاع ازعزّت واقتدارملّی حرکت می کنند. درخصوص اهمیت ،عظمت ،جایگاه وسکانداری کشتی انقلاب توسط «ولی » همین بس که امروزشاهدیم همۀ هجمه ها توسط معاندین داخلی (قاسطین،ناکثین ،مارقین) ومزدوران ومفسدین فراری(سلطنت طلب ها،بهائیها،فراماسونرها،توده اییها،منافقین خلق و..)  وامپراطوری رسانه ای نظام استکبار به سمت وسوی او هدف گرفته شده است . 

6- با بررسی استراتژی دشمن وفرایند اقدامات خصمانۀ آن وهمچنین براساس فرمایشات دیدبان وسکانداربزرگ انقلاب رهبرمعظم انقلاب اسلامی ، دشمن بیدار وبا برنامه است . انقلاب وهویت وحقانیتش تهدید بزرگی برای نظام استکبار است لذا تا انقلاب هست مبارزه نظام سلطه هم هست وطبق فرمایش رهبرفرزانه انقلاب ما باید همیشه هوشیار ،بیدار وبا برنامه باشیم غفلت ازآن ما را به چالش بزرگ روبروخواهدکرد. 

7- انقلاب به ما آموخت که باید برای رشد وتعالی وحفظ عزت واقتدارملی به توانمندیها وظرفیت های داخلی خود تکیه کنیم وبرهمین اساس رهبرفرزانه انقلاب سال ها خوداتکایی ،اقتصاد مقاومتی ،دانش بنیادی رامطرح فرمودند ویکی ازدستاوردهای بزرگ انقلاب همین آرمان بوده است که امروز با تاکید وتلاش رهبرمعظم انقلاب به این سمت حرکت می شود هرچندبیگانه طلبان ،معاندان وکج اندیشان داخلی نگاهشان خارجی وبرای تحقق این مهم دم چاله فراهم ساخته اند. 

نکته دیگری که حائز اهمیت است برای  عزت واقتدارملی وصیانت ازارزش هاودستاوردهای انقلاب، عزم ملی وتلاش ومجاهدت همه دستگاهها ضروری است ولی بعضی ازدستگاهها نقش کلیدی وبنیادی دارندکه درهمین ارتباط جایگاه تعلیم وتربیت ونظام آموزش وپرورش قابل تأمل است . 

آموزش وپرورش ظرفیت هایی همچون: 

• «معلم » به عنوان محورتحّول 

• «محتوای درسی» به عنوان ساختارسازی فکری،علمی وتخصصی

• «مدرسه » به عنوان سنگر تربیت ساز

• «اولیاء» به عنوان رکنی ازارکان تربیت 

• «دانش آموز» به عنوان آینده ساز

دراختیارداردکه باید به عنوان نهادی بنیادی واصلی برای تحقق استحکام سنگ بنای کشور برنامه ریزی راهبردی داشته باشد. هیچ دستگاهی ازچنین ظرفیتی برخوردارنیست . لذا آموزش وپرورش نقش کلیدی برای اجرایی شدن این مهم برعهده دارد و مدرسه که کلیه ساختارهای آن از طرف نظام آموزش و پرورش کشور برنامه¬ریزی و به اجرا گذاشته می¬شود پایه گذار عزت و اقتدار ملی است. 

پس می طلبد دراین حوزه ، سیاست ها ، برنامه ها، فعالیت ها، کارکردها ،ساختارها،محتواها را با نگاهی آسیب شناسانه مورد بررسی قراردهیم وبازخوردها را تحلیل کنیم ونظام ها را براساس اسنادبالادستی همچون سند تحّول بنیادین وسیاست های ابلاغی رهبرفرزانه انقلاب طراحی کنیم وان شا ا... شاهد تربیت نسل آینده سازانقلابی ، مؤمن ومتخصص درطرازجمهوری اسلامی باشیم واین مهمترین راهبرد دردفاع ازانقلاب اسلامی است. 

 

خاطرۀ شهدا را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداریم

خاطرۀ شهدا را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداریم

دفاع مقدس با ستاره‌های درخشان شهدا جلوه‌نمایی می‌کند. ضمن گرامیداشت «هفتۀ دفاع مقدس»، وظیفۀ قدردانی از ایثارگران به‌ویژه شهیدان، فریضه‌ای عینی، تعینی و همیشگی است. بزرگداشت شهید یعنی اصالت بخشیدن به آن هدف‌ها و تشویق به آن عمل و تقدیس آن ایثار، تکریم شهیدان به آن است که این ملت هرگز در برابر سلطه‌گران مستکبر سرخم نکند. یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد. زنده نگهداشتن یاد شهدای انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است. شهیدان مظهر هدف، تلاش و تداوم هستند. ما در حقیقت، انقلاب، اسلام، قرآن، استقلال، آبرو و حیثیت را از برکت خون پاک شهدای عزیزمان داریم. خون شهیدان تضمین‌کنندۀ استقلال ملت و سربلندی اسلام است. نظام جمهوری اسلامی امروز امانت شهیدان است. خون شهدای انقلاب اسلامی به هدر نرفته است و آنها بودند که به قیمت خون خود، آبروی اسلام، قرآن، پیامبر و استقلال مملکت را حفظ کردند و حرکتی که آنها در این انقلاب از خود نشان دادند در طول تاریخ بی‌نظیر بوده است. چراغ راه آیندۀ ما شعار آزادگی و فداکاری شهدای ماست. با زبان و عملی خالصانه می‌گوییم: «شهدا! ما شما را فراموش نکرده‌ایم ... اصلاً مگر حماسه، شهادت، هویزه، طلائیه، بستان، صدای غرش توپ‌ها، حسین فهمیده‌ها و باکری‌ها، چمران‌ها، آوینی‌ها و ... فراموش شدنی هستند؟ شما در روح و باطن ما جای دارید. اندیشه و تفکر شما در روح و روان جامعۀ ایرانی جای دارد. یاد شما گرامی و راهتان پُررهرو باد.» سرداران دفاع مقدس، الگوی نسل آینده‌ساز انقلاب هستند؛ لذا سیرۀ نظری و عملی آن عزیزان فرا روی ماست که می‌بایست از آن بهره گرفت؛ از این رو، به‌منظورگرامیداشت یاد و خاطرۀ آن عزیزان در «هشت سال دفاع مقدس» و بهره‌برداری از اندیشۀ زلال آنان، بخشی از وصایا و گفته‌های تعدادی از سرداران شهید را تقدیم می‌داریم:

درگذشت استاد محمد علی اعتضاد رضوی

درگذشت استاد محمد علی اعتضاد رضوی

انالله و انا الیه راجعون  بسم الله الرّحمن الرّحیم درگذشت شخصیت فرهیخته، مجرب، متدین، انقلابی، مخلص والگوی عرصه تعلیم و تربیت که عمر گرانسنگ خود را در راه تربیت نسل آینده ساز هزینه نمود. دست اندرکاران کانون مدارس اسلامی کشور را اندوهگین،متاسف و متاثر ساخت.   لازم است این درگذشت را به جامعه فرهنگیان بالاخص همکاران مدارس اسلامی کشور، بیت شریف آن مرحوم و کلیه بازماندگان تسلیت عرض کنیم و از خداوند سبحان برای روح آن بزرگوار علو درجات و برای خانواده محترم به ویژه فرزندان آن عزیز که همچنان در سنگر تعلیم و تربیت فعالیت می نمایند صبرجزیل و طول عمر مسئلت می نماییم. روحش شاد و یادش گرامی باد  کانون مدارس اسلامی کشور