پنجشنبه 29 خرداد 1399 در 12:11
23 3
پنجشنبه 29 خرداد 1399 در 12:11

اصول و مبانی «تربیت هنری» از منظر آیت الله جوادی آملی

مرضیه محصص - دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان

زمینه و هدف: هنر به عنوان یک واقعیت فرهنگی و یک ضرورت در روند تکامل اجتماعی، به برقراری رابطه معنادار میان مفاهیم، تحول در ساختارهای شناختی و انتقال یادگیری در بسترها و بافت های جدید می پردازد. در این راستا «تربیت هنری» به فرایند شکوفایی و رشد مهارت های فکری و شناختی و تولید ایده های نوین گفته می شود و یکی از مهم ترین کارکردهای نظام آموزش اخلاقی پیشرو به شمار می آید و به شکل گیری هویت فرهنگی، رفتارسازی در جامعه، هدایت افراد به سوی هنجارها و تکوین معرفتی منتقد می انجامد. با توجه به نقشی که متولیان تربیت اخلاقی بر عهده دارند، تدوین اصول راهنمای عمل و روش موثر و متناسب با وضعیت فکری و دگرگونی های محیطی ضروری به نظر می رسد و به طور خاص بیان نظریه های ژرف اندیشانه آیت اله جوادی آملی، در حوزه تربیت هنری ضرورت می یابد. روش تحقیق: در این نوشتار، سعی بر آن است که با روش اسنادی (کتابخانه ای) پس از تبیین موضوع «تربیت هنری» به عنوان یکی از موضوعات نوین در آثار فلاسفه تعلیم و تربیت، اصول و مبانی تربیت هنری، از منظر آیت اله جوادی آملی مورد واکاوی قرار گیرد. یافته های تحقیق: از منظر آیت اله جوادی آملی، هنر در کنار اخلاق و باورها و آگاهی ها، در زمره مصادیق فرهنگ شمرده می شود و به ظهور انسان هایی رشد یافته و جامعه ای متعالی می انجامد. نتیجه گیری: آیت اله جوادی آملی، عقل گرایی و فطرت پذیری و اخلاق مداری را به عنوان مهم ترین مبانی تربیت هنری، برشمرده اند. در منظومه فکری آیت اله جوادی آملی اصول تربیت هنری نیز که از مقایسه و ملاحظه مبانی و اهداف به دست می آید، در دو اصل «لزوم توجه به دیداری ترین و بیرونی ترین نمود آثار هنری» و همچنین «ضرورت توجه به مضامین یا درون مایه های آثار هنری» مورد توجه قرار گرفته است. ایشان رسالت هنر و هنرمندان را مدیریت جامعه به وسیله عقلانیت دانسته اند.

اصول و مبانی «تربیت هنری» از منظر آیت الله جوادی آملی

دانلود فایل

هشتمین مظلوم

هشتمین مظلوم

ماه صفر به پایان می‌رسد. شهادت امام هشتم در آخرین روز این ماه، پایان دو ماه سوگورای است. از آغاز محرم، سرشک غم باریده‌ایم، تا عاشورا، اربعین، بیست‌وهشتم صفر و سرانجام روز شهادت حضرت رضا(ع). اینک جهان تشیع در سوگ غریب خراسان است، والامردی که در راه آرمان و برای کسب خشنودی حضرت حق، شکیبا و استوار، رضای الهی را به جان پذیرفت و رهروان طریق توحید را تا رسیدن بر قله‌های شرف و وادی رستگاری رهنمون شد. هشتمین مظلوم، عصارۀ ایمان و هدف، آمیزه‌ای از دانش و تقوا، عبادت و بینش، مبارزه و پایداری و اراده و همت بود. او، هر چند در اوج عزت و جلال، اما اسیر ظلم مأمون بود؛ آن‌گونه که گاهی از خدایش، مرگ می‌طلبید. آه از آن انگور مسموم، که رضای آل محمد علیهم السلام را به رضوان برد! وای از آن زهر جفا که امام جواد را یتیم کرد!

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: