پنجشنبه 29 خرداد 1399 در 12:11
23 3
پنجشنبه 29 خرداد 1399 در 12:11

اصول و مبانی «تربیت هنری» از منظر آیت الله جوادی آملی

مرضیه محصص - دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان

زمینه و هدف: هنر به عنوان یک واقعیت فرهنگی و یک ضرورت در روند تکامل اجتماعی، به برقراری رابطه معنادار میان مفاهیم، تحول در ساختارهای شناختی و انتقال یادگیری در بسترها و بافت های جدید می پردازد. در این راستا «تربیت هنری» به فرایند شکوفایی و رشد مهارت های فکری و شناختی و تولید ایده های نوین گفته می شود و یکی از مهم ترین کارکردهای نظام آموزش اخلاقی پیشرو به شمار می آید و به شکل گیری هویت فرهنگی، رفتارسازی در جامعه، هدایت افراد به سوی هنجارها و تکوین معرفتی منتقد می انجامد. با توجه به نقشی که متولیان تربیت اخلاقی بر عهده دارند، تدوین اصول راهنمای عمل و روش موثر و متناسب با وضعیت فکری و دگرگونی های محیطی ضروری به نظر می رسد و به طور خاص بیان نظریه های ژرف اندیشانه آیت اله جوادی آملی، در حوزه تربیت هنری ضرورت می یابد. روش تحقیق: در این نوشتار، سعی بر آن است که با روش اسنادی (کتابخانه ای) پس از تبیین موضوع «تربیت هنری» به عنوان یکی از موضوعات نوین در آثار فلاسفه تعلیم و تربیت، اصول و مبانی تربیت هنری، از منظر آیت اله جوادی آملی مورد واکاوی قرار گیرد. یافته های تحقیق: از منظر آیت اله جوادی آملی، هنر در کنار اخلاق و باورها و آگاهی ها، در زمره مصادیق فرهنگ شمرده می شود و به ظهور انسان هایی رشد یافته و جامعه ای متعالی می انجامد. نتیجه گیری: آیت اله جوادی آملی، عقل گرایی و فطرت پذیری و اخلاق مداری را به عنوان مهم ترین مبانی تربیت هنری، برشمرده اند. در منظومه فکری آیت اله جوادی آملی اصول تربیت هنری نیز که از مقایسه و ملاحظه مبانی و اهداف به دست می آید، در دو اصل «لزوم توجه به دیداری ترین و بیرونی ترین نمود آثار هنری» و همچنین «ضرورت توجه به مضامین یا درون مایه های آثار هنری» مورد توجه قرار گرفته است. ایشان رسالت هنر و هنرمندان را مدیریت جامعه به وسیله عقلانیت دانسته اند.

اصول و مبانی «تربیت هنری» از منظر آیت الله جوادی آملی

دانلود فایل

رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها

رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها

مردم شهر قم وقتی خبر حرکت آن حضرت را به شهر قم شنیدند، به استقبال ایشان شتافتند و عده فراوانی از مردم، پیاده و سواره به محضر ایشان رسیدند و در روز 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری  شهر قم به قدوم مبارک حضرت فاطمه معصومهعلیها السلام زینت یافت. ایشان هفده روز در قم زندگی کردند و سرانجام پیش از روشن شدن دیدگان مبارکشان به دیدار برادر، با اندوه فراوان دیده از جهان فرو بستند. مردم قم نیز با تجلیل فراوان پیکر پاک ایشان را تشییع کردند و در محل کنونی به خاک سپردند.

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: